Onze visie op onderwijs

We willen een warme, liefdevolle, vierende, creatieve school zijn waar kinderen samen basisvaardigheden via verschillende werkvormen ontdekken en zich eigen maken. Kinderen ontwikkelen hart, hoofd en handen vanuit een diepe verbondenheid met God, de ander en de natuur. Daarbij is de  kwaliteit van het kind niet gelijk  aan de kwaliteit van zijn of haar prestatie. We erkennen dat elk kind naar Gods beeld geschapen is en willen bijdragen tot de gehele ontplooiing van het kind. We willen goed zicht krijgen op de ontwikkelingslijn en eindtermen en instaan voor de maximale ontwikkeling van elk kind. 

We willen oog hebben voor de verschillende leerstijlen en de meervoudige intelligentie (natuur, intrapersoonlijk, interpersoonlijk, ritme/muziek, verbaal-linguïstisch, beeldend, logisch-matematisch, met je lijf leren,…) 

Een school moet een epicentrum zijn van leerrijkdom, van mogelijkheden om te leren. Het gaat niet alleen om onderwijs en instructie… het gaat om ‘leren'.  ‘Leren’ is veel weidser dan onderwijs, ‘leren’ is alles wat je aan prikkels en associatie binnenkrijgt en daar kan de leerkracht elk kind bij helpen, maar daar kan ook de ruimte bij helpen. 

We betrachten: weg “van nu op dit moment allemaal samen meedoen wat opgelegd wordt”. We bekijken hoe we onze leerstof kunnen aanbieden zodat kinderen zelfstandig, met af en toe wat instructie, kunnen werken zodat ze elk op eigen tempo kunnen dingen verwerven en zo contractwerk, hoekenwerk en differentiatie veel gemakkelijker is. 

We willen groeien naar projectwerk en hierin klasdoorbrekend gaan werken om zo tot schoolprojecten te komen. 

Werkelijkheidsnabijheid vinden we belangrijk: kinderen gaan naar de werkelijkheid toe en omgekeerd wordt de werkelijkheid in de klas gehaald. 

We willen echte creativiteit stimuleren: a.h.v. geleerde technieken en materialen die aangeboden worden, geven kinderen vorm aan wat in hen leeft. Samen genieten we van dans, beweging, woord, drama, muziek, beeld, media,… Eventuele producten kunnen tentoongesteld worden of naar voor gebracht worden in kleine of grote groep. Dit krijgt een plaats in de school. 

De aangeboden materialen lokken experimenteren, ontdekken en samenwerken uit. 

Ondanks drukte en levendigheid behoeven kinderen toch ook een zekere rust. We willen geborgenheid, veiligheid en structuur aanbieden. We betrachten een “thuisgevoel” te creeëren. 

We willen ons niet focussen op “prestatie” of “zoek-de-fout”, maar willen laten ontdekken en het kind zijn mogelijkheden stimuleren en laten groeien. 

We genieten samen van het leven en vieren regelmatig feest. Hier is ruimte voor voorzien.