Schoolbestuur

Het schoolbestuur (de inrichtende macht) is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Voorzitter:
Berckx Immig

Leden:
Houben Valentin
Oris Joke
Van Deun David