WELKOM

Elke flinterdunne flipflap heeft z'n kleur en z'n talent, maar je hebt je hele leven nodig om te worden wie je bent

ONZE MISSIE

Vrije Basisschool ‘t piepelke | School met de Bijbel is een school met een christelijke identiteit, waar kinderen een liefdevolle relatie met God ontwikkelen, durven nadenken over geloven en geworteld zijn in de genade door Jezus. Kinderen ontdekken in de bijbel échte vrijheid, de liefde van God, de liefde voor de ander, voor zichzelf en voor de natuur.

Gemotiveerd door het geloof dat iedereen geschapen is naar Gods beeld, willen we een inclusieve school zijn waar we iedereen met respect en waardigheid benaderen, ongeacht de identiteit, sociale achtergronden geloofsachtergrond.

We willen bijdragen tot de ontplooiing van hun door God gegeven talenten en mogelijkheden. Leren gebeurt daarom door zelf te ontdekken vanuit zoveel mogelijk ervaringen, met aandacht voor creativiteit, tutorschap, probleemoplossend en kritisch denken.

Mede door onze graadklassen (LO) en klasuniek (KO) kunnen we nog meer ontwikkelingsgericht werken en bevorderen we de zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en onderlinge samenwerking.

Door ons onderwijs zo in te richten kunnen kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen, leren ze hun mogelijkheden te gebruiken en hun grenzen te accepteren.

Zo verzamelen ze door de jaren heen de nodige (zelf)kennis en levensbagage om mee te nemen in hun verdere leven.

INSCHRIJVEN

 
Wanneer inschrijven voor het schooljaar 2019-2020?
 
Kinderen geboren in 2017 kan je nu al inschrijven. Let wel: inschrijven kan alleen in de volgende periodes:
 
PERIODE 1: van 11 t.e.m. 22 februari 2019
Alleen voor:
- wie al een broer of zus op de school heeft.
- kinderen van personeel van de school.
 
PERIODE 2: van 11 t.e.m. 22 maart 2019
Iedereen kan inschrijven. Ouders informeren de school over:
- de schooltoelage.
- het diploma van de moeder.
 
PERIODE 3: vanaf 1 april 2019
Iedereen kan vrij inschrijven, zolang er plaats is.
 
 
Inschrijven kan tijdens de openingsuren van de school op het secretariaat. Je hebt dan de mogelijkheid om te bespreken hoe men in de school omgaat met je kind. De school zal het schoolreglement en de schoolvisie met je bespreken.
 
Met vragen kan je steeds terecht bij de directeur of op het secretariaat.
 
Klik hier om het document met de bekendmaking van de vrije plaatsen te raadplegen.