WELKOM

Elke flinterdunne flipflap heeft z'n kleur en z'n talent, maar je hebt je hele leven nodig om te worden wie je bent

ONZE MISSIE

Vrije Basisschool ‘t piepelke | School met de Bijbel is een school met een christelijke identiteit, waar kinderen een liefdevolle relatie met God ontwikkelen, durven nadenken over geloven en geworteld zijn in de genade door Jezus. Kinderen ontdekken in de bijbel échte vrijheid, de liefde van God, de liefde voor de ander, voor zichzelf en voor de natuur.

Gemotiveerd door het geloof dat iedereen geschapen is naar Gods beeld, willen we een inclusieve school zijn waar we iedereen met respect en waardigheid benaderen, ongeacht de identiteit, sociale achtergronden geloofsachtergrond.

We willen bijdragen tot de ontplooiing van hun door God gegeven talenten en mogelijkheden. Leren gebeurt daarom door zelf te ontdekken vanuit zoveel mogelijk ervaringen, met aandacht voor creativiteit, tutorschap, probleemoplossend en kritisch denken.

Mede door onze graadklassen (LO) en klasuniek (KO) kunnen we nog meer ontwikkelingsgericht werken en bevorderen we de zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en onderlinge samenwerking.

Door ons onderwijs zo in te richten kunnen kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen, leren ze hun mogelijkheden te gebruiken en hun grenzen te accepteren.

Zo verzamelen ze door de jaren heen de nodige (zelf)kennis en levensbagage om mee te nemen in hun verdere leven.

INSCHRIJVEN

Inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 starten vanaf 11 februari 2019 voor broers en zussen en kinderen van personeel. Vanaf 11 maart kunnen ook andere kinderen inschrijven. Inschrijven kan vanaf geboortejaar 2017.

Onze capaciteit voor 2019-2020 kunt u hier raadplegen. Indien u zich wil verzekeren van een plaats op onze school komt u best zo snel mogelijk inschrijven.

Tijdens de vakantie kan u op volgende data inschrijven op het secretariaat of na afspraak met de directie (info@tpiepelke.be):

- maandag 1 juli t.e.m. vrijdag 5 juli 2019 tussen 9:00 en 13:00

- maandag 19 augustus t.e.m. vrijdag 23 augustus 2019 tussen 9:00 en 13:00

- maandag 26 augustus t.e.m. vrijdag 30 augustus 2019 tussen 9:00 en 13:00