WELKOM

Elke flinterdunne flipflap heeft z'n kleur en z'n talent, maar je hebt je hele leven nodig om te worden wie je bent

ONZE MISSIE

Vrije Basisschool ‘t piepelke | School met de Bijbel is een school met een christelijke identiteit, waar kinderen een liefdevolle relatie met God ontwikkelen, durven nadenken over geloven en geworteld zijn in de genade door Jezus. Kinderen ontdekken in de bijbel échte vrijheid, de liefde van God, de liefde voor de ander, voor zichzelf en voor de natuur.

Gemotiveerd door het geloof dat iedereen geschapen is naar Gods beeld, willen we een inclusieve school zijn waar we iedereen met respect en waardigheid benaderen, ongeacht de identiteit, sociale achtergronden geloofsachtergrond.

We willen bijdragen tot de ontplooiing van hun door God gegeven talenten en mogelijkheden. Leren gebeurt daarom door zelf te ontdekken vanuit zoveel mogelijk ervaringen, met aandacht voor creativiteit, tutorschap, probleemoplossend en kritisch denken.

Mede door onze graadklassen (LO) en klasuniek (KO) kunnen we nog meer ontwikkelingsgericht werken en bevorderen we de zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en onderlinge samenwerking.

Door ons onderwijs zo in te richten kunnen kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen, leren ze hun mogelijkheden te gebruiken en hun grenzen te accepteren.

Zo verzamelen ze door de jaren heen de nodige (zelf)kennis en levensbagage om mee te nemen in hun verdere leven.

INSCHRIJVEN

Wil je jouw kind in onze school inschrijven?
Inschrijven doe je ter plaatse in de school zelf. 
Zo kan je de school van jouw kind zelf echt leren kennen. 
Je hebt de mogelijkheid om te bespreken hoe men in de school omgaat met je kind. De school zal ook het schoolreglement en de school eigen visie met je bespreken.
Je kinderen geboren in 2015 kan je nu al inschrijven.
 
Wanneer inschrijven voor het schooljaar 2017-2018?
 
 
JULI:
maandag 3 juli tot en met vrijdag 7 juli tussen 10u en 13u
 
AUGUSTUS:
maandag 21 augustus tot en met vrijdag 25 augustus 
maandag 28 augustus tot en met donderdag 31 augustus
tusen 10u en 13u
 
of na afspraak.
 
 
Wil je weten hoeveel plaatsen er nog vrij zijn?
Klik hier om het document te lezen.